Safety First; een evenement op zich.

DO 14:45 - 15:15

Dit is een presentatie van 2018

In de lezing wordt ingegaan op de veiligheid tijdens evenementen, zowel bij op- en afbouw als tijdens het evenement zelf. En leggen de nadruk op de tijdelijke terreinbegrenzing inclusief toe- en uitgangen en regulering van mensenstromen.

Allfence heeft inmiddels al meer dan 20 jaar ervaring bij het voorzien van tijdelijke beveiliging rondom evenementen terreinen. Er dient rekening gehouden te worden met tal van aspecten die van eenvoudig tot complex kunnen zijn. Als onderdeel van het zogenaamde Crowd Management vormt de tijdelijke beveiliging een factor van belang. 

Het inzetten van tijdelijke begrenzingen rondom evenementen vraagt om de nodige ervaring en inzicht. Kernwoorden zijn Flexibiliteit, Snelheid, Communicatie, Pro-activiteit.
Deze focuspunten binnen het proces staan soms op gespannen voet met veiligheid van medewerkers. Juist daarom is het belangrijk om vooruit te denken en de nodige (veiligheids-)maatregelen te nemen en waar nodig veilige alternatieven te bieden.
Aandachtsgebieden hierbinnen zijn Bewustwording, Structuur en Vaardigheden.