Hoe kunnen evenementen impact creëren?

DO 12:00 - 12:30

Keynote 2

EventFlanders is opgericht in 2016 en is een beleidsoverschrijdende samenwerking tussen Toerisme Vlaanderen, Sport Vlaanderen, Departement Kanselarij en Buitenlandse zaken en Departement Cultuur, Jeugd en Media.

EventFlanders heeft als doel meer internationale topevenementen aan te trekken naar Vlaanderen of bestaande Vlaamse topevenementen te ondersteunen bij hun organisatie.

Topevenementen zijn evenementen die het unieke van Vlaanderen promoten gecombineerd met een internationaal potentieel. Ze spelen een belangrijke rol om Vlaanderen op de wereldkaart te zetten en zorgen voor een positieve economische, reputationele en maatschappelijke impact. Tegelijkertijd hebben ze ook vaak een negatieve ecologische impact.

In deze sessie willen we toelichten wat de eventstrategie van EventFlanders is en hoe we impact definiëren. We leggen uit hoe we de negatieve ecologische impact proberen te reduceren terwijl we de positieve impacten trachten te maximaliseren. Het duurzaam opzetten van een event is slechts één van de stappen om tot een florerend event te komen waarbij meerwaarde gecreëerd wordt voor de bezoeker, maar ook voor de inwoner, de lokale ondernemer en de plek waar het event plaatsvindt. Aan de hand van concrete eigen en andere voorbeelden wordt duidelijk gemaakt hoe je je eigen event niet louter duurzaam, maar florerend en impactvol kan maken.