De risicowijzer: de juiste veiligheidsmaatregelen voor de risico's op jouw evenement

DO 14:15 - 14:45

Keynote 1

Veiligheid dient hét vertrekpunt te zijn voor de organisatie van alle evenementen, ongeacht het type en de grootte van het evenement. De voorbije jaren heeft het onderzoekscentrum Publieke Impact dan ook uitgebreid toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht naar evenementenveiligheid en is er in dit project nauw samengewerkt met partners actief in de evenementensector, de veiligheidssector, de medische sector maar ook met lokale en regionale overheden.

Dit onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een risicoanalysemodel voor evenementen. Door de diversiteit in aard en omvang kennen evenementen namelijk verschillende soorten veiligheidsrisico’s. De belangrijkste risico’s voor een evenementenbezoeker staan centraal in dit model. Naast deze risico’s, heeft dit model ook aandacht voor potentiële gevaren alsook voor de kans, het bereik en de ernst van mogelijke risico’s. Het belang of de ‘zwaarte’ van een risico wordt namelijk bepaald door deze laatste 3 aspecten. Een uitgebreide toelichting van deze risico’s en de onderlinge relaties tussen deze concepten zal dan ook aan bod komen tijdens de presentatie.

Dit theoretisch model was het startpunt voor de ontwikkeling van een nieuwe online tool, de risicowijzer en het bijhorend online eventveiligheidsplatform. De risicowijzer laat eventorganisatoren toe om makkelijk en snel de belangrijkste veiligheidsrisico’s op hun evenement in kaart kunnen brengen. Op het online eventveiligheidsplatform kunnen eventorganisatoren dan weer terecht voor het raadplegen van allerhande eventveiligheidsmaatregelen die ze moeten en/of kunnen nemen om met deze risico’s om te gaan. Tijdens deze presentatie zal de risicowijzer maar ook het online eventveiligheidsplatform uitgebreid worden toegelicht.