Inclusie: de toekomst van jouw organisatie

WED 12:00 - 12:30

Keynote 1

Dat de maatschappij steeds meer divers wordt, hoeft geen betoog. Onlosmakelijk hiermee verbonden worden ook onze werkvloeren steeds meer divers. Nog al te vaak leiden verschillende culturele achtergronden, gebruiken en gewoontes tot discussies en onvrede. Nochtans kan diversiteit een enorme meerwaarde hebben voor een organisatie, ten minste wanneer er op een inclusieve manier wordt samengewerkt.

De voorbije jaren heeft het onderzoekscentrum Publieke Impact dan ook uitgebreid toegepast wetenschappelijk onderzoek verricht naar diversiteit en inclusie op de werkvloer. Bij de uitvoering van de verschillende onderzoeksprojecten rond dit thema werd telkens nauw samengewerkt met partners actief binnen en buiten de evenementensector en met experten inzake diversiteit en inclusie.

Deze onderzoeksprojecten hebben geleid tot de ontwikkeling van onder andere 22 ervaringsgerichte activiteiten die teams ondersteunen in het komen tot een sterk inclusief team. Deze activiteiten zijn gekoppeld aan een onderliggend kader met vijf bouwstenen voor sterk teamwerk. Een uitgebreide toelichting van deze vijf bouwstenen en de kracht van ervaringsgericht leren in de ondersteuning van inclusief teamwerk komen dan ook aan bod tijdens deze presentatie. Na de presentatie krijgen de toehoorders de mogelijkheid om de koffer met daarin het materiaal voor de activiteiten te bekijken.