EventMove: hoe krijg je meer bezoekers op een duurzame manier naar jouw evenement?

THU 12:15 - 12:45

Keynote 1

Bijna één op drie verplaatsingen in Vlaanderen gebeurt in het kader van ontspanning en vrije tijd. Toch is er weinig geweten over het aandeel van evenementenverplaatsingen. We weten wel dat er vaak naar evenementen wordt gegaan: één op vier Vlaamse evenementbezoekers gaat minstens één keer per maand naar een evenement. Bovendien weten we dat de auto koning is in het evenementenverkeer, dat evenementenmobiliteit bijgevolg zorgt voor een sterke piek bovenop het reguliere verkeer en dat dit een negatieve ecologische en sociaal-maatschappelijke impact heeft.

Er werd nog niet veel onderzoek verricht naar evenementenmobiliteit en de maatregelen die tot nu toe genomen worden, zijn vaak event-en locatiespecifiek. Er is nood aan meer inzicht in hoe bezoekers een vervoerskeuze maken en met welke redenen. Als we begrijpen welke drijfveren er achter een bepaalde vervoerskeuze schuilgaan, dan kunnen we mobiliteitsmaatregelen kiezen die deze drijfveren beïnvloeden.

Uit ons onderzoek leerden we dat bezoekers vragende partij zijn voor een duurzaam evenement en vatbaar zijn voor gedragsverandering wat betreft hun mobiliteitskeuze. Uit onze bezoekersbevraging bleek dat bezoekers die vaak met de auto naar evenementen gaan, dat doen o.a. omwille van het comfort, de snelheid, en de garantie om weer vlot terug thuis te geraken. Op basis van groepsgesprekken met evenementbezoekers probeerden we dieper in te gaan op de betekenis van deze motieven. Wat betekent comfort bijvoorbeeld voor een autogebruiker en wat kan zorgen voor meer comfort voor fietsers of gebruikers van het openbaar vervoer?

We formuleerden acht mobiliteitsmaatregelen die door bezoekers die met auto naar evenementen gaan, werden aangeduid als maatregelen die hen kunnen overtuigen om zich duurzamer te verplaatsen. Elke maatregel werd voorzien van tips om deze in de praktijk om te zetten. Alle tips volgen hetzelfde principe waarbij je duurzame vervoerskeuzes niet alleen zo aantrekkelijk mogelijk maakt en beloont, maar waarbij je ook inspeelt op de belangrijkste motieven van autogebruikers. In een duurzaam mobiliteitsplan heeft de auto wel nog altijd een plaats op een evenement, maar is die niet langer de enige comfortabele en snelle manier is om dat evenement te bereiken.

Door te bouwen aan duurzame mobiliteit en de bereikbaarheid van jouw evenement te verbeteren, zal je meer bezoekers aantrekken die zich bovendien op een aangename manier naar jouw evenement kunnen verplaatsen. De omgeving rond je evenement ervaart minder drukte en overlast, er is meer draagvlak bij inwoners en lokale handelaars en je verkleint de ecologische voetafdruk van je evenement. Dat alles zorgt voor een positief en groen imago voor jouw evenement.