Eva Vermeire

Onderzoeker

Eva Vermeire
Over Eva Vermeire

Eva Vermeire (PhD) werkt als onderzoeker voor het onderzoekscentrum Publieke Impact waar ze expertise heeft opgebouwd rond diversiteit en inclusie. Meer bepaald doet Eva onderzoek naar de inclusie van medewerkers met verschillende culturele achtergronden in de evenementensector. Haar onderzoek focust op de inclusie van levensbeschouwelijke diversiteit, bouwstenen voor inclusief werven en voor inclusief teamwerk.

Presentatie(s) gegeven door Eva Vermeire