Theater Zonder Blabla

Theater Zonder Blabla

MEN-ALIEN

MEN-ALIEN

Al eeuwenlang vragen mensen het zich af; bestaat er leven op andere planeten! En als dat bestaat, hoe zien die wezens er dan uit? Dit mysterie is nu voor eens en voor altijd opgelost. Er bestaat leven op andere planeten, en het wezen heeft maar liefst drie hoofden en 4 gezichten!

De MEN–ALIEN zoekt contact en hij probeert met de mensen te communiceren maar de communicatie is moeilijk. De MEN–ALIEN snuffelt de heel dag rond en hij raakt alles en iedereen aan. Hij komt dichtbij u… zelfs heel dichtbij!!! Is hij gevaarlijk? Komt dat zelf zien naar… de MEN–ALIEN!!!

SPACE-CI-MEN

SPACE-CI-MEN

SPACE-CI-MEN is een groep van vijf robots.

Ze wandelen rond om het menselijk leven te leren kennen en ze scannen iedereen die ze tegen komen. Zij zijn nieuwsgierig: ze lopen achter je, staan naast je en kijken je aan zoals jij naar hen kijkt. De robots weten niets van de menselijke soort, maar ze leren snel en slaan alles op op hun harde robotschijf.

SPACE-CI-MEN, waar komen ze vandaan, wat willen ze??? Niemand weet het!!!