Scelta Mobility

Scelta Mobility

Scelta is Italiaans voor keuze en verwoordt perfect onze filosofie. Mobiliteit draait om keuzes maken. Waar ga ik heen? Hoe ga ik erheen? Wanneer ga ik erheen? Met wie ga ik erheen? Welke route kies ik? Elk van deze fasen in het keuzeproces biedt mogelijkheden om in te grijpen. Dit kan door goede alternatieven te bieden, evenwaardige keuzemogelijkheden.