QR Refund

QR Refund

Beheer je herbruikbare items in één platform waarbij je per inzamelpunt een compleet inzicht hebt op je ingezamelde materialen én uitgereikte refunds.

SNEL

Deze refunds gebeuren onder de vorm van uniek QR-codes die de bezoeker eenvoudig kan scannen na ontvangst of na het event om een snelle operationele werking te kunnen verzekeren.

GECONTROLEERD

Elke QR Refund staat online geregistreerd in het platform zodat er directe controle mogelijk is en eventueel misbruik of fraude direct kan tegengaan worden door de refund te annuleren (cfr eigen medewerkers, diefstal, etc).

RENDABEL

Geen cash, betekent geen risico. Maar er is meer door ons platform is er minder verlies + extra opbrengsten