B.E.S.A. - Belgian Event Suppliers Assocation

B.E.S.A. - Belgian Event Suppliers Assocation

De evenementensector is de voorbije jaren enorm geëvolueerd.

Onze levensstijl en de maatschappij waarin we leven ondergaan eveneens belangrijke en zeer snelle veranderingen.

De Belgian Event Supplier Association werd in 2010 opgericht door een aantal toonaangevende eventleveranciers die door deze constante evolutie van de sector geconfronteerd worden met problemen waarvoor ze geen oplossing vonden : een onvoldoende en onduidelijke sociale regelgeving, een gebrek aan kwaliteitsnormen en - labels, een gebrekkige omkadering op vlak van opleidingen, de nieuwe Europese wetgeving, …enz …

Het is op deze basis dat de doelstellingen van de associatie werden vastgelegd :

  • Behartigen van de belangen van de evenement toeleveranciers
  • Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector
  • Nastreven van een kwaliteitslabel
  • Communicatie en netwerken onder de leden bevorderen